Aangezien de weersvoorspellingen voor zaterdag niet al te gunstig waren, werd er besloten om de ringsessie te verschuiven naar de vrijdag. Ondanks de doordeweekse dag was de opkomst verrassend hoog. Henk van der Jeugd, Coen van Tuijl, Robert Benjamins, Bernice Goffin, Martijn Terpstra, Louise Fransen en Kim Peterse stonden om kwart voor 7 ’s ochtends klaar om de netten open te schuiven. Bij de eerste ronde trok er een mooie baan mist over het tegenoverliggende weiland, maar die werd al snel vervangen door een mooi zonnetje. Het bleek een prachtige dag voor het vangen van vogels.

Bij het Dassenbos lopen nu verscheidene projecten. Zo stond deze ringsessie, naast de reguliere vangst, in het teken van de zwartkop en de merel. De zwartkoppen zijn betrokken bij onderzoek naar migratie. Sommige hebben vorig jaar een klein ‘rugzakje’ om gekregen met een zendertje die de migratieroute vastlegt, en die willen we natuurlijk terug. Het vangen van de merel is helaas om een hele andere reden belangrijk: Het USUTU-virus. De merels kunnen erg ziek worden van dit virus en komen hieraan vaak te overlijden. Door merels te vangen en te bemonsteren krijgen we steeds een beter beeld van welke gevolgen dit virus heeft op onze merelpopulatie.

Met extra netten, net 8 en net ‘Helix’, en geluidsfragmenten werd geprobeerd de vangst van desbetreffende vogels te optimaliseren. Het net ‘Helix’ bracht na 1 roodborst en 1 vuurgoudhaantje niet het gewenste resultaat op, en werd vroegtijdig afgebroken. Uiteindelijk vingen we voor bovenstaande projecten 4 nieuwe zwartkoppen, helaas wel zonder rugzakje, en 1 erg ongezond uitziende merel. De merel is een oude bekende in het Dassenbos: hij kreeg zijn ring op 20 juni 2015 en is daarna nog 4 keer terug gevangen. Hij had twee ontstoken ogen, een symptoom dat al eerder is waargenomen bij USUTU besmette merels, en we vrezen een positieve uitslag voor USUTU terug te krijgen van het lab. Eén van de twee gevangen zanglijsters bleek er ook zeer slecht aan toe te zijn. Omdat zanglijsters verwant zijn aan de merel zijn ook die uit voorzorg voor het USUTU-virus bemonsterd.

Vanwege doordeweekse verplichtingen moesten Louise, Bernice en Robert vroegtijdig afscheid nemen . Bernice haar college duurde niet al te lang en ze sloot ook al snel weer aan bij het ringen. En dat was het zeker waard! Niet veel later hing er een prachtige juveniele ijsvogel in het net. Het nieuws van de ijsvogel ging snel, want enkele minuten later verscheen er een hijgende Robert aan de ringtafel. Zijn favoriete vogel bleek veel belangrijker dan zijn college.

De dag mochten we afsluiten met een mooi lijstje van 34 vogels verdeeld over 11 soorten, waaronder de boomklever en -kruiper, kool- en pimpelmees, een tjiftjaf en drie vuurgoudhaantjes.

Onze vangsten zijn terug te vinden op trektellen.nl:

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2017 2016 2015 2014 2013