Vandaag is er tijdens prachtig voorjaarsweer gevangen in het Dassenbos. Om de netten op tijd te kunnen openen, moet er nu al flink vroeger begonnen worden: om zes uur komt de groep bijeen om de netten op te zetten in het schemerdonker.

Van de partij zijn Raymond Klaassen, Lucia Salis, Barbara Tomotani, Fabian Meijer en Gijs van Tol. Er moet worden doorgewerkt vandaag, want er worden 72 vogels gevangen (48 nieuw, 24 terug).

Het voorjaar is nu echt begonnen! Dat zien we onder andere aan de zanglijsters, waarvan er maar liefst 7 worden gevangen. Opvallend is het grote aantal vinken; 10 nieuwe en een terugvangst. Er was afgelopen weekend goede vinkentrek in met name het oosten van het land. Ook de eerste tjiftjaf van het seizoen dient zich aan.

Boomklever en goudvink van de eerste vangdag worden beide teruggevangen. De goudvink man is deze keer vergezeld van een vrouw, samen hangt het lokale broedpaar in het net. Ook wordt een van de lokale gaaien teruggevangen, en vangen we drie heggenmussen terug.

Met éénderde deel terugvangsten en tweederde deel nieuwe vogels beginnen we al aardig vat te krijgen op de vogelbevolking van het Dassenbos en beginnen we haar bewoners een beetje te kennen.

Daar is het ons in dit monitoringproject ook om te doen: we houden de burgerlijke stand bij van het Dassenbos. Wie leeft, wie gaat dood? Wie blijft, wie gaat? Straks, als het broedseizoen aanbreekt en we officieel gaan vangen in het kader van het CES-project, zullen we ook gaan meten hoeveel jonge vogels er geproduceerd worden.

Pas om half drie 's middags worden de netten gesloten. Het was genieten deze dag, door het mooie weer en de vele en leuke vogels.
 


vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2014 2013