Met het broedseizoen breekt er weer een drukke tijd aan voor de ringers van het Dassenbos: een keer in de één a twee weken vindt er een ringsessie plaats in het kader van het CES-project (Constant Effort Site): door elk jaar met regelmaat te ringen in het broedseizoen op verscheidene locaties in Nederland worden overleving en reproductie van de Nederlandse zangvogelpopulatie uitgebreid in kaart gebracht en gemonitord. Zondagochtend 15 april stond er een flinke groep enthousiastelingen, met Henk van der Jeugd aan de leiding, klaar voor de eerste CES-ringsessie van het jaar. Hoewel het vroeg in de ochtend nog wat regende klaarde het al snel op en leek het een mooie dag te worden voor een goede vangst.

Echter, hoe meer rondes we liepen, hoe schaarser de vangst per ronde werd! De vogels lieten zich genoeg horen, maar helaas leken de meeste ons vandaag te slim af te zijn. We vingen enkel een paar van de meest algemene soorten van het Dassenbos: de roodborst, koolmees, pimpelmees, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf en winterkoning. Vooral de winterkoning werd vandaag in ongebruikelijk hoog aantal gevangen, hoewel dit ook kwam doordat enkele pechvogels meerdere keren het net invlogen. De grote hoeveelheid aan winterkoningen gaf de dag wat extra uitdaging: de minuscule vogeltjes hebben de neiging om zich op allerlei onmogelijke manieren te wenden en keren in het net waardoor het soms een hele puzzel is om ze weer los te krijgen. Bij het verwijderen van de vogels uit het net staat het welzijn van de vogels uiteraard altijd voorop: hierdoor was het één keer noodzakelijk om een paar mazen van het mistnet door te knippen om een winterkoning te bevrijden. Na de bevrijdingsactie hipte de winterkoning gelukkig gezond, hoewel iets beduusd, weg.

Tijdens het nader onderzoeken van de vogels werd duidelijk dat het broedseizoen inderdaad is begonnen: bij enkele vogels was er op de buik een broedvlek te zien. Vogels ontwikkelen deze kale verdikte plek om zoveel mogelijk warmte over te dragen naar hun eitjes tijdens het broeden. De aanwezigheid van de broedvlek laat dus zien dat de vogel waarschijnlijk al (bijna) begonnen is met de eileg!

Tegen het einde van de ringsessie nam de spanning behoorlijk toe: Martijn had in het bos een zwartkop met roze ringetjes om de poten gezien. De roze-geringde zwartkoppen zijn vorig jaar uitgerust met een geolocator om de trekroutes van deze reizigers te bepalen. Om de informatie van de geolocator af te lezen moet de vogel echter wel opnieuw gevangen worden, dus deze zwartkop was erg gewild. Prompt werd er een extra netje opgezet in de buurt van de waarneming in een verwoede poging om het kostbare zwartkopje te vangen. Helaas was ook dit vogeltje ons te slim af vandaag. Maar wat niet is kan nog komen: we hebben nog veel tijd om de gezenderde zwartkoppen terug te vangen. We hebben vandaag de slag misschien verloren, maar er is nog goede hoop voor de rest van dit broedseizoen!

Tekst door Bernice Goffin en foto’s door Wouter Vansteelant

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2018 2017 2016 2015 2014 2013