Met het broedseizoen is ook het CES-project ten einde gekomen voor dit jaar, maar dat betekent niet dat er niets meer te doen valt in het Dassenbos: vanochtend bouwden Henk van der Jeugd, Kim Peterse, Sylvana Harmsen, Robert Benjamins en Bernice Goffin de netopstelling weer op om de vogelpopulatie van het Dassenbos te monitoren. Tijdens het CES-project wordt er altijd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde netopstelling. Nu is dat echter niet meer nodig en konden we op wat andere locaties in en rond het bos netten opzetten in de hoop wat bijzondere vogels te vangen.

Even later was het raak: in één van de extra netjes die was opgezet nabij een kleine rietkraag hing een klein bruin vogeltje. Maar wat is het nou precies? We wisten dat het een kleine karekiet of bosrietzanger moest zijn, maar deze twee soorten zijn erg lastig van elkaar te onderscheiden. Een bosrietzanger zou extra spannend zijn: deze soort is nog nooit gevangen in het Dassenbos. De twee soorten zijn het beste aan de hand van zang van elkaar te onderscheiden, maar uiteraard gaan de vogels over het algemeen niet mooi voor je zingen om je een handje te helpen met de determinatie als je ze vasthoudt. Dan maar naar de wat meer subtiele kenmerken kijken: aan de hand van de biometrie van de vleugel, vorm van het neusgat en kleur van de tenen was vast te stellen dat het hier om een kleine karekiet ging. Geen nieuwe baansoort dus, maar alsnog een erg ongewone vangst!

Even later hing er nog een leuke verrassing in een van de netten: aanvankelijk leek het erop dat er weer eens een koolmezengroepje in het net was gevlogen, maar toen we dichterbij kwamen was te zien dat twee van de mezen glanskoppen waren. Deze mezensoort is een slag kleiner dan de koolmees en wat minder kleurig, maar heeft net als alle mezen een pittig karakter. Glanskoppen stellen iets meer eisen aan hun leefomgeving dan bijvoorbeeld koolmezen en pimpelmezen. Dat enkele glanskoppen zich dan tóch thuis voelen in ons Dassenbosje is dus een erg leuk idee!

We hebben dus wat bijzondere soorten gevangen vandaag, maar ook aan een van onze meest gevangen soorten, de zwartkop, was vandaag iets interessants te ontdekken. We vingen vandaag acht zwartkoppen: allemaal nog ongeringde exemplaren. De kans dat al deze zwartkoppen het gehele broedseizoen in het bos aanwezig zijn geweest zonder gevangen te worden is erg klein. Dit duidt er dus op dat de trek van de zwartkop begonnen is: binnenkort zijn deze vogeltjes allemaal het land uit op zoek naar warmere oorden. Tot volgend jaar zwartkopjes!

Al met al was de hoeveelheid vogels vandaag vrij klein: er werden slechts 23 vogels gevangen. Echter was het door een aantal onverwachte vangsten dus nog steeds een erg interessante dag!

Tekst door Bernice Goffin en foto’s door Bernice Goffin en Robert Benjamins

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2018 2017 2016 2015 2014 2013