Als u een uittreksel uit onze gegevens wilt hebben dan zijn er een aantal zaken van belang.

Onze gegevens bevatten

 • Ringgegevens, d.w.z. gegevens van ongeringde vogels die een ring zijn wordt gedaan. De ringgegevens van 1911 t/m 1990 zijn niet allemaal digitaal beschikbaar en staan deels op handgeschreven ringlijsten; vanaf 1991 zit alles in de computer, ruim 10 miljoen records (september 2015), jaarlijkse aanwas ongeveer 285.000.
 • Terugmeldgegevens, d.w.z. gegevens over geringde vogels die zijn teruggevondern of gevangen en ons werden gemeld. Alle vindgegevens vanaf 1911, inclusief de bijbehorende ringgegevens, zitten in de computer, circa 1.6 miljoen records (september 2015), jaarlijkse aanwas ongeveer 60.000.
 • Meer details over de ring- en vindgegevens vindt u hier.

Uit onze databank kunnen gegevens worden opgevraagd. Indien de gevraagde gegevens voor een groot deel berusten op het werk van één of een aantal ringers, worden deze ringers eerst geraadpleegd. Wanneer u op zoek bent naar historische gegevens die niet digitaal beschikbaar zij, bent u bij ons van harte welkom om zelf te komen zoeken in ons archief. Maakt u hiervoor wel een afspraak.

 • Het tarief is afhankelijk van:
  • Het type gebruiker en het doel waarvoor de gegevens gebruikt worden
  • Het type gegevens (ring- of terugmeldgegevens)
  • Het aantal gegevens. De stukprijs neemt af met het toenemend aantal gegevens. Neem contact op met het Vogeltrekstation voor een offerte. Hieronder wordt een aantal richtprijzen vermeld:
 • Eigen gegevens: gratis. Ringers kunnen te allen tijde hun eigen gegevens (ringgegevens plus gerelateerde terugmeldingen) bij ons opvragen zonder kosten.
 • Nederlandse ringer lid van Ringersvereniging, medewerkers NIOO: EURO 230 / 100 terugmeldingen, EURO 46 / 100 ringgegevens.
 • Niet-RV ringer, privepersoon zonder subsidie: EURO 461 / 100 terugmeldingen, EURO 92 / 100 ringgegevens.
 • Academische instelling: EURO 921 / 100 terugmeldingen, EURO 184 / 100 ringgegevens.
 • Overig, oa commerciele bureaus: EURO 1382 / 100 terugmeldingen, EURO 276 / 100 ringgegevens.

Bereken zelf de kosten van uw aanvraag met behulp van het rekenvoorbeeld onder 'Downloads'.

Bij samenwerkingsprojecten waarbij de ring-en terugmeldgegevens een substantieel onderdeel uitmaken van de publicatie, worden gegevens gratis verstrekt. In dat geval is een medewerker van het Vogeltrekstation co-auteur van de publicatie, en heeft deze co-auteur ook inhoudelijk invloed. Vogeltrekstation helpt dan ook actief mee bij analyse en schrijfwerk. Indien de gevraagde gegevens voor een groot deel berusten op het werk van één of een aantal ringers dan worden ook deze ringers gevraagd mee te werken aan de publicatie en zullen deze tevens co-auteur zijn. Een alternatief kan zijn dat het adres van het Vogeltrekstation als extra affiliatie bij de eerste auteur wordt opgenomen: Vogeltrekstation Dutch Centre for Avian Migration and Demography, NIOO-KNAW, Wageningen, The Netherlands. In dat geval is de rol van het Vogeltrekstation beperkt tot gegevensverstrekker.

U mag die gegevens dan gebruiken onder de volgende voorwaarden

 1. De aanvraag is bestemd voor analyses die zullen leiden tot publicatie in een (wetenschappelijk of populair) (vogel)tijdschrift of een anderssoortige uitgave. In uw aanvraag dient te worden aangegeven wanneer uw onderzoek voor publicatie wordt aangeboden; richtlijn: binnen één jaar na verstrekking van de data.
 2. In elke publicatie, waarin deze gegevens zijn verwerkt, dient de bron (= Vogeltrekstation) duidelijk te worden vermeld.
 3. Van die publicatie dient u ons drie exemplaren te sturen.
 4. In die publicatie dient u twee artikelen te citeren:
  1. Buijs R.J. & D.L. Thomson 2001. Van 1911 tot en met 2000: een overzicht van geringde en teruggemelde vogels in Nederland. Op Het Vinkentouw nr.95.
  2. Van Noordwijk A.J., Speek G., Clark J.A., Rohde Z., & Wassenaar R.D. 2003. The EURING exchange code 2000. J.Ornithol. 144:479-483.
 5. Het is niet toegestaan de aan U verstrekte gegevens aan anderen ter beschikking te stellen, ook niet na beëindiging van uw studie.
 6. Het is evenmin toegestaan de verstrekte gegevens voor een ander doel dan het aangevraagde te gebruiken.
 7. Uitgebreide weergave van de verstrekte gegevens, b.v. in een appendix, is evenmin toegestaan.