De database van Vogeltrekstation bevat meer dan 10,5 miljoen ring- en terugmeldgegevens van Nederlandse vogels. De terugmeldingen komen uit de hele wereld. De verste - een noordse stern - van bijna 10 duizend kilometer.

Deze gegevens kunnen worden opgevraagd indien u deze nodig heeft voor uw onderzoek. Indien u deze gegevens wilt ontvangen kunt u een aanvraag doen bij ons.

Terugmeldingen bekijken

Daarnaast is het mogelijk om terugmeldingen te bekijken per vogelsoort met behulp van een speciale soortenkaartmodule in GRIEL. Deze module maakt het mogelijk om een vogelsoort in een gebied (provincie of heel Nederland) en een specifieke periode om te zien hoe vaak deze vogelsoort is terug gemeld.

Terugmeldcijfers

Er is een kort overzicht gemaakt van de meest uitzonderlijke meldingen en ringoverzichten van de uitspringde resultaten en cijfers. Zoals de meest geringde vogel, de vogelsoort die het meest terug is gemeld, etc. Klik hier voor een overzicht van deze cijfers.

Materiaal

Daarnaast hebben wij in een kort overzicht weergegeven wat Vogeltrekstation allemaal doet met behulp van posters, factsheets en twee kaarten met terugmeldingen van 2 verschillende vogelsoorten. Deze informatie kan zeer bruikbaar zijn als je bijvoorbeeld een presentatie of spreekbeurt wilt houden.

Projecten

Vogeltrekstation organiseert gestandaardiseerde projecten met als doel het vergaren van kennis over trek, aantallen, overleving en reproductie van verschillende vogelgroepen. Op dit moment coördineert Vogeltrekstation de volgende projecten: Boerenzwaluw, Pullen, CES (Constant Effort Site), RAS (Recapture Adults for Survival) en ring-MUS (ring- Meetnet Urbane Soorten). Deze projecten vullen tezamen een database voor ringgegevens.

Publicaties

Regelmatig wordt er gepubliceerd over zaken die de ringerswereld aangaan. Berichtgeving daarover is in de breedste zin van het woord, van wetgeving tot krantenartikelen tot determinatie tot wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksrapporten en alles wat daartussen zit. De meeste van deze publicaties zijn beschikbaar op deze site.