Er is een tijdje geen bijdrage geweest aan de Dassenbos-blog. Sinds de laatste blog is er echter wel 10 keer gevangen in het Dassenbos in het kader van het Constant Effort Site project (CES).

Tijdens ons eerste CES seizoen werden er 329 vogels nieuw geringd en 233 teruggevangen, in totaal 562 vogels. Een resultaat waar we meer dan tevreden mee zijn.

Eerlijk gezegd hadden we op voorhand niet verwacht dergelijke aantallen zangvogels in het kleine Dassenbos te  kunnen vangen. Het is duidelijk dat het Dassenbos rijk aan vogels is. Het is dan ook een mooi bos, gedomineerd door eiken en met een zeer goed ontwikkelde ondergroei. Het feit dat het Dassenbos tegen een woonwijk aan ligt zal ook bijdragen aan de vogelrijkdom. In de nabijgelegen tuinen is veel voedsel te vinden.

Binnen het CES is grote behoefte aan projecten in bos of bosrijke habitats teneinde de steekproef van de bosvogels binnen ons demografische meetnet te vergroten. De resultaten uit het Dassenbos laten zien dat ook in dergelijk habitat voldoende grote aantallen vogels gevangen kunnen worden. We bedanken wederom Wageningen University voor de gastvrijheid en het meedenken bij de inrichting en planning.

Bosvogels als heggenmus, koolmees, pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, staartmees, vink, winterkoning, zanglijster en zwartkop domineerden de vangsten. Onbetwiste nummer 1 was echter de merel. Sinds de eerste vangdag ruim een half jaar geleden hebben we al bijna 100 merels in het Dassenbos gevangen en geringd, en vangen we met regelmaat vogels weer terug.

Krenten in de pap werden gevormd door appelvink (1), ijsvogel (2 en 1 terug), gekraagde roodstaart (1), glanskop (1 en 4 keer terug) en spotvogel (1). De gaaien, grote bonte spechten en houtduiven die we met enige regelmaat vangen zijn ook leuk.

Het aantal jonge vogels was hoog, met name de enorme aantallen jonge roodborsten en merels vielen op. Vanaf juli werden er volop ruiende vogels gevangen zodat we timing en patronen van rui goed konden bestuderen.

Als trainingslocatie voldoet het Dassenbos goed; meer dan 15 ringers en aspirant-ringers deden regelmatig mee aan de vangsessies. De laatste vangdagen waren qua aantallen wat mager, hetgeen echter normaal is tegen het einde van het broedseizoen.

We zijn benieuwd wat het najaar in petto heeft, als het Dassenbos weer volstroomt met trekkers en overwinteraars uit het noorden, en vogels die in de naburige woonwijken op de voedertafels afkomen af en toe komen kijken.
 


vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2014 2013