Ja, je leest het goed: beschuit met meelwormen. Niet omdat we een geboorte te vieren hebben van babyvogeltjes, maar om er eksters mee te lokken. Dat, samen met wat brood, lag vandaag te midden van 3 kleine klapvallen. Als een ekster – of andere vogel –  van deze lekkernij snoept en zo tegen het eroverheen gespannen draadje komt, klapt de val dicht en is de vogel gevangen.

Maar waarom specifiek eksters? Eksters en andere kraaiachtigen zijn ‘signaalvogels’ voor het zoönotische West Nijllvirus. Naar de naam al doet vermoeden is het een virus dat vooral in zuidelijke gebieden voorkomt. En zoals wel vaker bij vectorziektes, wordt het virus verspreid door muggen. Het klinkt een beetje als een ver van je bed verhaal, iets waar je in Nederland niet bij stil hoeft te staan. Echter de afgelopen tijd is het extreem warm geweest. Ideale omstandigheden voor het optrekken van dit virus naar het noorden. En om te controleren of deze trend Nederland bereikt heeft, bemonstert VRS Dassenbos samen met andere ringlocaties deze ‘signaalvogels’.

Tijdens de eerste klapvalronde waren 2 van de 3 vallen afgegaan, maar de vogel was op tijd gevlogen. Vol goede moed werden de vallen weer gespannen, werd het aas aangevuld en werd het valletje dat niet was afgegaan verplaatst naar deze hoopvolle locatie. Eksters waren daar immers genoeg. Vanaf een afstand zagen we hoe een ekster patrouilleerde langs een van de vallen. Schichtig vloog hij een stukje op, alsof hij ergens van schrok. Was de val afgegaan en hadden we dan weer misgegrepen? Tijdens de controle bleek de val nog op scherp te staan, net zoals alle andere. En dat was de trend voor de rest van de dag: Gespannen vallen, geen vogels. Alsof de eksters van de eerste ronde geleerd hadden om uit de buurt te blijven. Helaas, geen één ekster mogen vangen.

Ondanks de eksterloze middag, was het geen verspilde tijd. Zo is de looproute weer eens gesnoeid en hebben we kunnen genieten van overvliegende Airborne  vliegtuigen. Daarnaast hadden we ook onze gewone netopstelling opengeschoven. Dit leverde 26 vogels op waaronder 20 nieuw geringde. Veel zwartkoppen en koolmezen, maar ook een handje vol roodborsten en een paar boomkruipers. Een tweetal zwaar ruiende merels mochten ook de revue passeren. Deze hebben we bemonsterd voor het Usutuvirus, wat overigens direct verwant is aan het West Nijlvirus.

Ringers: Henk van der Jeugd & Kim Peterse, Foto's: Kim Peterse, Tekst: Kim Peterse

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2018 2017 2016 2015 2014 2013