Vanaf 1 december 2017 kunnen geïnteresseerde aspirant-ringers zich weer bij het Vogeltrekstation aanmelden voor een opleiding tot ringer. Na toesturen en beoordeling van de opleidings- en ringplannen kunnen toegelaten aspirant-ringers van start in de vernieuwde opleiding.

De grootste veranderingen in de vernieuwde opleiding:

  • Een aspirant-ringer (voorheen assistent ringer) is in opleiding om zelfstandig ringer te worden. Als u enkel de ringer wil ondersteunen, zonder zelfstandig ringer te worden, dan kunt u assistent-ringer worden.
  • Voordat een aspirant-ringer de opleiding kan starten worden de opleiding en ringplannen getoetst. Daarbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en wetenschappelijke bijdrage van de voorgestelde opleiding en ringplannen. Deze toetsing wordt gedaan door de Plaatsings- en Wetenschapscommissie. Op basis van dit advies maakt het Vogeltrekstation een beslissing. Deze toetsing duurt ongeveer 6 weken.
  • Een aspirant-ringer kan alleen in opleiding zijn bij een ringer met mentor-status. Daarnaast wordt een aspirant-ringer begeleid door 2 opleiders;
  • De aspirant-ringer moet aangesloten zijn bij een ringgroep;
  • Een mentor kan maximaal 2 aspirant-ringers begeleiden. Zie de pagina over mentoren voor meer informatie over deze rol;
  • Opleiding en examens worden gedaan per soortgroep. U kunt voor maximaal 2 soortgroepen in opleiding zijn. Bij uitbreiding naar nieuwe soortgroep moet eerst examen worden gedaan;
  • De basis- en theoretische kennis van een aspirant-ringer worden getoetst tijdens een theorietoets. Deze theorietoets bevat een algemeen deel dat iedere ringer moet beheersen (inclusief kennis van Griel) en een module waarin specifiek de kennis voor de betreffende soortgroep(en) wordt getoetst. De praktische kennis wordt getoetst tijdens een praktijkexamen;
  • Een opleiding duurt minimaal 2 jaar, met 3 externe bezoeken (waarvan één als tussentijdse evaluatie). Deze tussentijdse evaluatie is bedoeld om te helpen beoordelen welke leerdoelen nog extra aandacht nodig hebben in de resterende opleiding.

Meer gedetailleerde informatie over de vernieuwde opleiding is hier te vinden.

 

Aanvraag nieuwe projecten (ook voor huidige ringers)

Ringers die een nieuw project willen starten moeten daarvoor een voorstel indienen. In deze aanvraag komt informatie te staan over de onderzoeksvraag, de deelnemende ringers, locatie etc. Een nieuw project aanvragen moet via het digitale aanvraagformulier.
Als een ringer of ringgroep een nieuw project wil starten, dan wordt deze projectaanvraag ook eerst beoordeeld door de Plaatsings- en Wetenschapscommissie.
Als u een nieuwe soortgroep wil gaan ringen (die nog niet op uw ringmachtiging staat/stond), dan moet u hiervoor eerst examen afleggen.

 

Assistent ringers gestart voor 1 december 2017

Assistent ringers die voor december 2017 zijn gestart kunnen kiezen om over te stappen naar de nieuwe opleiding. Voordelen hiervan zijn dat uw ringplannen getoetst worden, zodat dit na uw examen niet meer hoeft te gebeuren en u dan gelijk kunt starten. Iedere aspirant-ringer die na 1 december 2017 examen doet moet dit al per soortgroep doen en ook de theoretische toets afleggen wanneer deze beschikbaar is. Meer uitleg is te vinden op deze pagina, of als u graag eerst wilt overleggen kunt u het beste contact opnemen met het Vogeltrekstation.