Op 6 april organisteert Vogeltrekstation weer een Zoönose cursus. Hierin leert u bloed prikken en uitstrijkjes nemen, nodig voor deelname aan het Zoönosenproject. De dag zal plaatsvinden op VRS De Haar. Opgave en meer details volgen later.