Beste lezer,

Het boerenland staat al decennia onder druk. Natuurkwaliteiten en biodiversiteit gaan nog steeds achteruit en tal van soorten zijn fors in aantal afgenomen of zelfs verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan de veldleeuwerik en de patrijs én de grauwe gors en de ortolaan. Door middel van het concept Basiskwaliteit Natuur wordt getracht vast te leggen welke soorten planten en dieren er minimaal in een gezond landschapstype voor moeten komen. Natuurherstel zou zich dan moeten focussen op die betrekkelijk algemene, maar kenmerkende soorten en daar de omstandigheden voor verbeteren.

De steenuil is zo’n betrekkelijk algemene soort die hoort bij het halfopen cultuurlandschap van Nederland en Vlaanderen. Als predator floreert hij alleen als de voedselketen onder hem min of meer intact is; reden waarom hij als indicatorsoort kan gelden bij het herstel van de natuurwaarden in het boerenland. Welke inzichten heeft recent onderzoek opgeleverd die betekenis hebben voor inrichting en beheer?

Tijdens dit symposium nemen de sprekers u mee naar de theorie én de praktijk van het begrip Basiskwaliteit Natuur. We leggen de relatie met de hedendaagse landbouw en zoomen in op de rol van de steenuil daarin. De dag is geslaagd als u ideeën en handvatten heeft meekregen om in uw eigen praktijk mee aan de slag te kunnen gaan. In de bijlagen vindt u het programma en achtergrondinformatie over de steenuil en Basiskwaliteit Natuur.

Het symposium wordt georganiseerd door STONE Steenuilenoverleg Nederland, de Vlaamse Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Brabants Landschap.

Graag ontmoeten we u op het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil’!

Datum: vrijdag 3 februari 2023

Tijdstip: 9:30 uur inloop, aanvang programma 10:00 uur

Locatie: Theater De Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught (www.theaterdespeeldoos.nl)

Kosten: € 35,- pp.

Aanmelding: U kunt zich aanmelden middels het Aanmeldformulier Symposium Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil – vrijdag 3 februari 2023.

U wordt verzocht uw deelnamekosten voor 27 januari 2023 over te maken op rekening NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg, onder vermelding van uw naam en organisatie. Uw aanmelding wordt definitief zodra de betaling is ontvangen.