Ook dit jaar is er weer een Landelijke Dag van Sovon. Dit keer op zaterdag 27 november 2021. Voor meer informatie over de dag verwijs ik u door naar de website van Sovon. Klik hier voor meer informatie