Locatie is vogelasiel De Fûgelhelling.

Opgave per mail bij Johan de Jong of bel 0512-303174