Op zaterdag 21 september vindt in eendenkooi Bakkerswaal te Lekkerkerk een officiële certificeringbijeenkomst voor ringende eendenkooikers plaats. Op deze middag zullen de ringers o.l.v. instructeurs aan de slag gaan met het hanteren, ringen en meten van eenden. N.a.v. deze bijeenkomst zullen deelnemers een beoordeling krijgen, en bij een positieve uitslag een verlenging van de certificeringstatus.

Ook zal er ruimte zijn voor enkele eendenkooikers die graag willen beginnen aan de ringersopleiding. Dit is een goed moment om kennis te maken met Vogeltrekstation, de Ringersvereniging en het hoe, wat en waarom van ringwerk.

Opgave gaat via Jolien Morren van Vogeltrekstation, te bereiken op j.morren@nioo.knaw.nl. Er is ruimte voor in totaal tien deelnemers, waarvan 6 ringers en 4 aanstaande aspirant-ringers. Programma volgt nog.