Met genoegen nodigen wij U uit voor de instructie en certificeringbijeenkomsten vangseizoen 2017/2018 in het kader van het project “100 jaar ringwerk: Hoe vliegen de eenden? hoeveel ringen de kooikers!”

Voor de 2e bijeenkomst in dit vangseizoen zijn we te gast op de ‘Haasjeskooi’ van Staatsbosbeheer op de middag van zaterdag 25 november op het adres Klinkerweg te Hasselt. Op de ‘Haasjeskooi’ is Henk Luten als ringer actief. Indien de omstandigheden het toelaten wordt na afloop van de bijeenkomst een bezoek aan de eendenkooi georganiseerd.

De bijeenkomsten hebben tot doel het ringen, meten en bemonsteren van eenden te oefenen en te instrueren aan aspirant ringers. Daarnaast staan uitwisseling van specifieke kennis mbt eenden en het ringwerk op eendenkooien en het leggen van samenwerkingsverbanden tussen ringers en kooikers centraal. Op beide bijeenkomsten zijn ervaren kooikers/ringers aanwezig die bekend zijn met instructie- en certificeringbijeenkomsten.

De bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt afgerond rond 16 uur. Afhankelijk van de omstandigheden wordt na afloop een bezoek aan de kooi gebracht. Er is plaats voor maximaal 15 personen.

 

Inschrijven kan via deze link