Op zaterdag 6 januari (volgeboekt) en op zaterdag 10 februari organiseert Johan de Jong in Ureterp (Fûgelhelling) weer een certificeringsbijeenkomst over kerkuilen.

Opgeven kan bij Johan de Jong.