Voor de 1e bijeenkomst in dit vangseizoen zijn we te gast bij de familie Verkaik op de middag van zaterdag 21 oktober op het adres  Blokland 116, 3417 MR Montfoort. Nabij deze locatie ligt de eendenkooi “Het Beloken Land’ van de familie Verkaik, waar o.a. Leen Verkaik als kooiker en ringer actief is. Indien de omstandigheden het toelaten wordt na afloop van de bijeenkomst een bezoek aan de eendenkooi georganiseerd.

De bijeenkomsten hebben tot doel het ringen, meten en bemonsteren van eenden te oefenen en te instrueren aan aspirant ringers. Daarnaast staan uitwisseling van specifieke kennis mbt eenden en het ringwerk op eendenkooien en het leggen van samenwerkingsverbanden tussen ringers en kooikers centraal. Op beide bijeenkomsten zijn ervaren kooikers/ringers aanwezig die bekend zijn met instructie- en certificeringsbijeenkomsten.

De bijeenkomst start om 13,30 uur en wordt afgerond rond 16 uur. Afhankelijk van de omstandigheden wordt na afloop een bezoek aan de kooi gebracht. Er is plaats voor maximaal 15 personen.

Zie bijgevoegde brief (links) voor meer informatie. 

 

Inschrijven kan via deze link