Nieuw project aanvragen

Wanneer u een nieuw onderzoeksproject wilt opstarten dan kunt u hiervoor onderstaand aanvraagformulier gebruiken. Per project hoeft maar 1 aanvraag te worden ingediend, ook wanneer hier meerdere ringers aan deelnemen. Vogeltrekstation neemt dan spoedig contact met de contactpersoon op. 

Een aanvraag voor een nieuw ring-MUS project kunt u hier aanvragen 

Contactpersoon
Beschrijving van het nieuwe project
Afhankelijk van het aantal al lopende projecten en de behoefte aan demografische gegevens scoren soorten scoren tussen 0 (geen nieuwe RAS projecten mogelijk) en 3 (hoogste prioriteit) punten. Onderzoeksprojecten aan een soort met een hoge prioriteit hebben meer kans om gehonoreerd te worden.Een overzicht is te vinden via: https://www.vogeltrekstation.nl/nl/soortenlijst-ras
Denk hierbij aan te nemen biometrie maten, omgaan met terugvangsten, afstemming van kleurringen (voorkom overlap of verdeel codes). Wissel informatie uit over werkwijze, tips en trucs, etc. Zorg, indien er soortgelijke projecten in dezelfde regio zijn, voor een goede gebiedsafbakening en optimale samenwerking.
In welke maanden, seizoen worden vogels gevangen? Wat is de vangfrequentie?
Geef hiervoor een zo exact mogelijke schatting.
Locatie van het project
Waar vindt het nieuwe project plaats? Vermeld hierbij ook de gemeente(s)
In wat voor soort systeem vindt het nieuwe project plaats? Bijvoorbeeld in bos, heide, binnenstad, achtertuin? Waarom daar?
Is er overleg geweest met andere ringers die in de regio soortgelijke projecten uitvoeren? Welke afspraken zijn gemaakt over samenwerking en gebiedsafbakening?
Is er bijvoorbeeld al toestemming van de grondeigenaar?
Methode

Gebruik van kleurringen is alleen mogelijk indien: 1.) de soortcoordinator (kijk op http://www.cr-birding.org/node/85) u toestemming heeft gegeven en een kleurringcombinatie heeft toegewezen, en 2.) uw project is aangemeld op cr-birding.org. (Voor het kleurringen van huismussen binnen een ring-MUSproject is dit niet nodig)

Deelnemers
Benoem de ringers bij wie dit project op de ringmachtiging vermeld moet worden.
Indien de betreffende soortgroep nog niet op de ringmachtiging staat, dan moet een ringer voor deze soortgroep eerst examen doen voordat u zelfstandig deze mag ringen.
Communicatie