Via dit webformulier meldt u zich aan voor de aspirantendag eenden WREN op zaterdag 15 oktober 2022 in een nader te bepalen locatie. Er is op deze bijeenkomst ruimte voor 15 deelnemers, Vol is vol!

Deze dag is speciaal voor (potentiele) aspiranten die opgeleid worden tot eenden ringer. 

Een week of twee van te voren krijgt u een document met alle informatie betreffende de dag opgestuurd. 

In de brief met alle informatie over de dag zelf die we kort voor de dag rondsturen naar alle deelnemers, nemen we ook een lijst op met deelnemers en hun woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen mensen elkaar contacteren over carpoolen bijvoorbeeld. Mogen wij u met naam, woonplaats en telefoonnummer opnemen in de brief?