Via dit digitale aanmeldformulier kunt u, samen met uw mentor, een aanvraag indienen om aspirant-ringer te worden. Na een eerste screening door het Vogeltrekstation wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Plaatsings- en Wetenschapscommissie. U krijgt binnen c. 6 weken een reactie over uw aanvraag.

De ingevulde gegevens worden door de PWC gebruikt om de wetenschappelijke waarde en de haalbaarheid van uw plannen te beoordelen. Daarnaast toetst de PWC ook wat uw toevoeging aan het ringwerk binnen de ringgroep of op de ringlocatie zal zijn en hoe deze de kwaliteit kan verhogen. Het is dus erg belangrijk dat u deze onderwerpen helder beschrijft. 

Personalia aanvrager
Begeleiding
Naast uw mentor wordt u ook begeleid door twee opleiders (waarvan minimaal 1 externe). Een opleider is niet direct voor uw opleiding verantwoordelijk, maar kan u speciale vaardigheden leren of u op bepaalde dagen op de ringplek begeleiden. Als u nog geen contact heeft met een mentor, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het Vogeltrekstation voordat u deze aanvraag indient (info@vogeltrekstation.nl).
Mentor
Opleider 1
Opleider 2 (externe ringgroep)