Sinds maandag 24 november 2014 worden wilde vogels van diverse soorten bemonsterd in het kader van H5N8 monitoring in een samenwerking tussen het Erasmus MC en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Met name eenden, ganzen en zwanen worden getest. Twee monsters waren positief voor H5N8.

Van een groep van 150 smienten zijn op 24 november 52 poepmonsters verzameld waarvan in twee poepmonsters het virus is aangetroffen. De smienten bevonden zich op een grasland tussen Kockengen en Kamerik in de gemeente Woerden, provincie Utrecht. Het deel van het vogelgriepvirus van de smienten dat is onderzocht, is genetisch bijna identiek aan het virus dat eerder is gevonden in een pluimveebedrijf in Hekendorp. Onlangs is in Duitsland het vogelgriep H5N8 virus ook aangetroffen bij een wintertaling.

Of het virus ook bij andere wilde vogel soorten voorkomt wordt nog onderzocht. De afgelopen weken zijn meer dan duizend vogels getest op de aanwezigheid van vogelgriep H5N8. In de bemonsterde wilde eenden, wintertalingen, krakeenden, pijlstaarten, slobeenden, grauwe ganzen en knobbelzwanen werd het H5N8 vogelgriepvirus tot nu toe niet aangetroffen. Er moeten echter nog veel monsters worden geanalyseerd en we verwachten de komende dagen meer resultaten. De bemonstering zal nog enige tijd worden voortgezet. Dat onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe vaak het H5N8 virus voorkomt onder smienten en andere wilde vogels.

Lees het persbericht van het Erasmus MC

Foto smientenpaar: Harvey van Diek