Op het Vogeltrekstation zeggen we altijd dat we niet zo gecharmeerd zijn van records. Zeker niet als het gaat om aantallen geringde vogels. We willen competitie tussen ringers vermijden en daar besteden we dan ook geen aandacht aan. Bij ons gaat het voornamelijk om de terugmeldingen. Dat is de pap die wij eten en zoals iedereen weet smaakt pap beter als er krenten in zitten. Hieronder worden een paar van die krenten belicht.