Bij deze selectie moet u zich een aantal zaken realiseren:

Ringgegevens in de computer: na 01-01-1991

In onze database zitten nog niet alle ringgegevens uit de periode 1911-1990, maar we werken hard aan de invoer van de gegevens die nog in ons archief aanzezig zijn.

 • Aanwezig zijn alle ringgegevens vanaf 1 januari 1991, het jaar 1990 is voor ca. 75% aanwezig.
 • Voor 01-01-1991 zijn alle ringgegevens aanwezig van vogels die tenminste één keer zijn teruggemeld.
 • Een extraatje is wel dat vrijwilligers dozen vol oude papieren ringlijsten hebben ingevoerd en nog altijd invoeren.
  • alle ringmaten vanaf 5.5 mm en groter zijn ingevoerd vanaf ca. 1960 tot heden.
  • een aantal ringers hebben al hun eigen oude (voor 1-1-1991) ringgegevens ingevoerd, daar is geen vogelsoort, ringmaat of periode voor aan te geven.
  • de ringgegevens van vogels die zijn geringd in de periode 1911-1959 worden momenteel ingevoerd door vrijwilligers en met behulp van financiële ondersteuning door de KNAW. We verwachten dat deze gegevens digitaal beschikbaar zijn begin 2016.
  • Invoer van de overige gegevens vindt eveneens plaats, en we hopen binnen enkele jaren alle gegevens igevoerd te hebben. U kunt hieraan bijdragen! Neem daarvoor contact op met het Vogeltrekstation.
 • De gegevens staan in een database (u krijgt een file in "fixed-format ascii"), er kan gezocht en geselecteerd worden op een aantal velden.

Ringgegevens op papier: voor 01-01-1991

Het papieren archief beslaat de periode 1911 t/m 1989 en is in tweeën in te delen:

 1. 1911 t/m 1960, de "kroontjespen periode". Alle ringgegevens zijn in Leiden in het Museum voor Natuurlijke Historie (nu Naturalis) met de kroontjespen in oude gebonden boeken geschreven (al die boeken staan in ons archief). De volgorde in die boeken is op ringnummer. Verschillende series (ringmaten) zijn dus niet te herkennen aan het ringnummer. Er is een 'zoeksleutel' op ringmaten omdat (ook met de kroontjespen) alle verschillende series (ringmaten) zijn geregistreerd.
 2. 1961 t/m 1989, de "ringlijst periode". De ringers vulden voorgedrukte ringlijsten thuis in (varierend van bijna onleesbaar handschrift tot typemachine), die lijsten staan allen in ons archief. De volgorde is op ringmaat en daarbinnen op ringnummer. Er is een 'zoeksleutel' op ringmaten en op ringers omdat alle verschillende series (ringmaten) separaat zijn geregistreerd.

Terugmeldingen in de computer

Dank zij een geweldige inhaalslag in de tachtiger jaren van de vorige eeuw zitten alle (alle) terugmeldingen vanaf 1911 in onze computer-database, hoera!

 • De gegevens staan in een database (u krijgt een file in "fixed-format ascii", csv, excel, of dbase formaat), er kan gezocht en geselecteerd worden op de volgende velden.

Taxonomie, systematiek, nomenclatuur

Wij zijn nog al ouderwets en houden ons aan Voous en Vaurie.

Fouten

U krijgt de gegevens "zoals ze zijn". Wij weten dat zo'n database niet 100% foutloos is. Al die miljoenen regels zijn door mensenvingers ingetikt, dus bevat het tikfouten, verkeerde interpretaties, omissies, vergissingen en wat dies meer zij. Natuurlijk zijn er de nodige controles tijdens de invoer, natuurlijk vallen onze ogen ook wel eens ergens op, maar foutloos is (vrijwel) onmogelijk. Komt u fouten tegen, dan kunt u dit aan ons melden. We proberen deze dan, indien mogelijk, te corrigeren in de database.

Hierbij een aantal items waarop u attent moet zijn:

 • Wij werken volgens het format van de EURINGcode.  Daarbij hebben alle provincies in Nederland een code (NL04 t/m NL09 en NL14 t/m NL19) en de waddeneilanden hebben ook een (provincie)code (NL00 t/m NL03 en NL11 t/m NL13) om die makkelijk (trek!) te kunnen onderscheiden. Soms wordt dan Schiermonnikoog (NL12) ingevoerd als Friesland (NL05) waar het officieel natuurlijk toe behoort. Texel (NL00) wordt wel eens als behorend bij Noord-Holland (NL14) ingevoerd, Vlieland (NL01) bij Friesland (NL05), Griend en Terschelling idem,
 • Bij een terugmelding wordt er nog wel eens een afleesfout gemaakt bij het ringnummer. Bij een ringgegeven valt dan onmiddellijk het volgende ringnummer uit de toon, maar bij een terugmelding is dat, op dat moment, niet meer na te gaan. Dan blijkt een winterkoning te worden teruggemeld als knobbelzwaan (of welke combinatie dan ook). Op de papieren terugmelding worden de ringer en de melder daarop attent gemaakt, maar als die verder geen actie ondernemen dan blijft die terugmelding in de databank staan. Het verwijderen van dergelijke fouten is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
 • Wij noteren altijd de soort die de vinder opgeeft. Een onderzoeker die een selectie heeft van alle buizerden kan daar dus best een vogel gevonden als zeearend in aantreffen omdat de vinder het een hele grote vogel vond. Tenzij het tegendeel kan worden bewezen gaan wij er van uit dat de soort zoals die door de ringer is opgegeven de juiste is.

Advies

In de terugmeldgegevens staan een aantal 'afgeleiden' zoals de afstand, de verstreken tijd en de richting. Het zal de nauwkeurigheid en het fouten-percentage in de dataset zeker ten goede komen als u die afgeleiden zelf opnieuw berekent met behulp van de originele gegevens.